Niedociśnienie wtórne

Niedociśnienie wtórne pojawia się jako powikłanie innych chorób przebytych przez człowieka. Istnieje wiele dolegliwości wywołujących niedociśnienie tętnicze krwi. W szczególności występuje wraz z dolegliwościami związanymi z układem krążenia, przy zaburzeniach rytmu serca dającego zmniejszenie objętości krwi tłoczonej przez mięsień serca w ciągu minuty i w rezultacie obniżenie ciśnienia tętniczego, neuropatii autonomicznej czyli uszkodzenia wegetatywnego układu nerwowego np. w chorobie Parkinsona. Niedociśnienie często pojawia się przy zaburzeniach hormonalnych: niedoczynności takich organów jak: kory nadnerczy np: choroba Addisona, płata przysadki mózgowej czy tarczycy. Często spotykana jest przy dolegliwościach infekcji, cukrzycy. Niedociśnienie wtórne bardzo często pojawia się w skutek zmniejszenia ilości krążącej krwi spowodowanej krwawieniem lub odwodnieniem organizmu. Przedawkowanie leków hipotensyjnych również bywa przyczyną powstania niedociśnienia. Hipotonia wtórna pojawia się jako skutek uboczny lewodopy i agonistów receptorów dopaminergicznych podawanych w chorobie Parkinsona oraz podczas, nadużycia alkoholu i w wyniku długotrwałego leżenia u przewlekle chorych, kiedy dochodzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych.

Terapie stosowaną w leczeniu niedociśnienia wtórnego należy właściwie dopasować do leczenia przyczyny choroby podstawowej. Bardzo pomocne są tu regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi wraz z całodobową obserwacją ciśnienia tętniczego. Badania te są niezbędne aby móc określi wartość ciśnienia tętniczego krwi tak w ciągu dnia ale co ważne również nocą.

Niedociśnienie wtórne można podzieli na dwie grupy. Pierwsza z nich to niedociśnienie przewlekłe. Jest ono uwarunkowane konstytucjonalnie lub przewlekłymi chorobami płuc, serca i naczyń, zaburzeniami hormonalnymi takimi jak niewydolność kory nadnerczy, charłactwem przysadkowym, niedoczynnością gruczołu tarczycowego.

Drugą grupą jest niedociśnienie przemijające. Jest ono objawem wielu chorób zakaźnych takich jak błonica, dur brzuszny, grypa, płonica, lub stanów pooperacyjnych, pozawałowych, pozatorowych, po zatruciach min. przez leki, alkohol i niektórych zaburzeń przemiany materii takich jak cukrzyca, choroba głodowa.
Pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym krwi mogą nie mieć żadnych objawów poza tymi które wynikają z choroby podstawowej. Nie należy jednak bagatelizować hipotonii. Lekarz prowadzący niezwłocznie powinien rozpocząć odpowiednie leczenie.

Dyskusje na temat hipotonii na forum "Poradnia"