Co to jest hipotonia?

Niskie ciśnienie krwi znane jest również pod nazwą hipotonia lub podciśnienie. W literaturze można spotkać różne opinie na temat znaczenia klinicznego tej choroby. Wynikać to może przede wszystkim ze zbyt małej wiedzy i przeprowadzenia stosunkowo niewielu badań dotyczących tej choroby. W dzisiejszych czasach problem hipotonii dotyka około 1-2% ludzi dorosłych w społeczeństwie. Niestety mimo iż medycyna w wielu dziedzinach posuwa się ciągle do przodu najwięcej o tej dolegliwości można dowiedzieć się od ludzi chorych. Bardzo rzadko ta kwestia poruszana jest w podręcznikach czy publikacjach lekarskich . W bardzo wielu przypadkach nie jest ona nawet wyodrębniana jako osobna choroba.

Lekarze uważają że hipotonie można zdefiniować jako pewien zespół dolegliwości związany z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, które nie przekracza wysokości ok. 90-100 mmhg.

Zdaniem specjalistów u dużej grupy osób cierpiących na tę dolegliwość stwierdzono, iż objawy hipotonii nasilają się w okresie jesiennym . Zwłaszcza w czasie gdy przechodzą częste fronty pogodowe. W tym okresie chorzy skarżą się w szczególności na złe samopoczucie objawiające się wyczerpaniem organizmu oraz złym stanem psychicznym.
Przyczyną tych dolegliwości jest brak odpowiedniego ukrwienia różnych narządów i części ciała związanych z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, a w szczególności mózgu, serca, nerek. taki stan może doprowadzić do zawrotów lub bólów głowy, zaburzeń widzenia, omdleń i utraty przytomności. Innymi zaobserwowanymi objawami jest zwiększoną senność, zmniejszona wydatność fizyczna, odczuwanie szybkiego zmęczenia, zaburzenia koncentracji, szum w uszach, mroczki przed oczami, zziębnięcie rąk i stup. Mogą się również pojawić stany depresyjne a chory może odczuwać wewnętrzny niepokój. Ludzie cierpiący na niedociśnienie często odczuwają rozdrażnienie i brak opanowania. Bardzo szybko denerwują się z błahych powodów. Zaobserwowano również zwiększoną wrażliwość na kołysanie oraz możliwość wystąpienia zadyszki przy niedużym wysiłku. Mogą się również pojawić napady kołatania serca. Często też podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi stwierdza się asymetrię ciśnienia na prawej i lewej ręce.

Po przeanalizowaniu objawów niedociśnienia należy stwierdzić że niskie ciśnienie same w sobie nie jest wyznacznikiem do podjęcia leczenia. Natomiast wszystkie odczuwane przez człowieka negatywne objawy oraz dyskomfort stają się powodem dla których należy podjąć leczenie, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwać niedogodności i prowadzić normalny tryb życia.

Dyskusje na temat hipotonii na forum "Poradnia"